Mentorordning

Mentorordninger skaber integration via foreningsidrætten

Mentorerne er drivkraften i vores arbejde. De fungerer som støttepersoner for de nye borgere og påtager sig ansvaret for, at borgeren møder op til diverse daglige forpligtelser såsom sprogundervisning m.m. samt overholder love og regler. De første skridt på vejen til at opnå selvstændighed, fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse.

Vores mål er, at få borgeren til at involvere sig i det lokale foreningsliv for at opbygge sociale relationer og blive en del af et stort fællesskab.

Vi har et godt netværk i erhvervs- og foreningslivet og kan derfor tilbyde gode muligheder for virksomhedspraktik eller løntilskud blandt vores samarbejdspartnere. Vores mentorer står desuden til rådighed med støtte og vejledning under hele praktikken.

Vores mentorer er nøje udvalgte. Vi udvælger mentorer, der har en høj grad af forståelse for den kultur, flygtningene kommer fra og den kultur, som de er kommet til. De besidder stærke sproglige kompetencer og viden om sportens positive virkninger i forhold til social inklusion.

 

“Min mentor har været rigtig god for mig. Før jeg mødte ham, havde jeg rigtig mange problemer med det danske sprog. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle prøve nye ting, hvor jeg kunne gå til fitness og i skole. Men han hjalp mig med at prøve alle disse ting.”

Hamed, 18 år
Uledsaget flygtning fra Afghanistan

);

Log in with your credentials

Forgot your details?