Mentorforløb med fokus på uddannelse, beskæftigelse og social inklusion

Book et uforpligtende møde og hør mere.

Det gør vi

Vi styrker kommunernes indsats gennem uddannelse, beskæftigelse og social inklusion.

Uddannelse: Uddannelse er et godt sted at skabe sociale relationer, opbygge netværk og en god vej til arbejdsmarkedet og inklusion i det danske samfund. Derfor vejleder og rådgiver vores mentorer flygtninge og unge med etnisk minoritetsbaggrund i uddannelsessystemet.

Beskæftigelse: Vi bakker borgeren op hele vejen til ordinær beskæftigelse. Vi har et godt netværk af virksomheder og foreninger og hjælper med at matche borgerens kompetencer og interesser fra virksomhedspraktik, løntilskud til beskæftigelse.

Social inklusion: Vores mentorforløb tager udgangspunkt i aktiv deltagelse i en selvvalgt idrætsforening og sportsgren. Her dannes grundlaget for et stærkt netværk og bæredygtigt fællesskab, hvor tryghed og inklusion kridter banen op til fast beskæftigelse og forsørgelse.

Sådan gør vi

Sammen med kommunen og borgeren opsætter vi rammer og mål for et mentorforløb. Med udgangspunkt i borgerens situation udvælges og planlægges aktiviteter, og der fastlægges succeskriterier for en ønsket udvikling, hvad enten det drejer sig om uddannelse eller beskæftigelse.

Alle pakker indeholder løbende statusmøder for alle parter. Det gør det muligt for os at følge udviklingen og sikre, at forventninger og mål rent faktisk stemmer overens med virkeligheden. Det muliggør også, at vi kan optimere forløbet ved at udpege områder, som har behov for en styrket indsats.

Hver tredje måned laver vi en opfølgning, hvor vi sammen med sagsbehandler, mentor og mentee evaluerer forløbet, identificerer resultater og aftaler planen for det videre forløb mod uddannelse, beskæftigelse og social inklusion. Prisen aftales i forhold til behov.

Vi tilbyder mentorordninger, der matcher jeres behov

Fritidspakken

2 mentortimer om ugen

Fritidsaktiviteter

Støtte til daglige forpligtelser

1 statusmøde

 

 

Aktiveringspakken

4 mentortimer om ugen

Fritidsaktiviteter

Støtte til daglige forpligtelser

2 statusmøder

Målrettet aktivering (job, praktik eller uddannelse)

Beskæftigelsespakken

6 mentortimer om ugen

Fritidsaktiviteter

Støtte til daglige forpligtelser

3 statusmøder

Målrettet aktivering (job, praktik eller uddannelse)

 

);

Log in with your credentials

Forgot your details?