Uddannelse, beskæftigelse og social inklusion

  • null
    Vi tror på, at den bedste vej ind i det danske samfund for flygtninge og unge med etnisk minoritetsbaggrund går gennem foreningsidrætten. Vores erfaring er, at tilknytning til en idrætsforening er et springbræt til selvstændighed, trivsel og selvforsørgelse
  • null
    Vi kvalitetssikrer vores mentorordninger ved at stille krav til vores mentorkorps. Vi lønner vores mentorer og sikrer at de taler samme sprog og har kendskab til den kultur som mentee kommer fra. På den måde skaber vi tryghed og tillid og letter inklusionen i det danske samfund.
  • null
    Vi arbejder tæt sammen med kommuner. Vi dokumenterer løbende vores mentorforløb og afholder opfølgningsmøder med kommunen med det formål, at forventninger og mål stemmer overens med virkeligheden.

Vi arbejder for FN's Verdensmål

Vi har integreret verdensmålene i vores indsatser og arbejder aktivt med de udvalgte mål, når vi udvikler og evaluerer effekten af vores arbejde.

Derfor idræt:

);

Log in with your credentials

Forgot your details?